Attest bedrijfsbeheer

Wist je dat je het attest bedrijfsbeheer kon behalen aan UGent?

Wie een zaak wenst op te starten heeft nood aan een attest bedrijfsbeheer.

Na heel wat lobbywerk kan dit attest, sinds begin 2016, behaald worden aan de UGent (en aan de Arteveldehogeschool en HoGent).

Durf Ondernemen ijverde voor een dubbele aanpak aan de UGent. De bedoeling is om alle studenten van de UGent in de mogelijkheid te stellen om het attest bedrijfsbeheer te verwerven na het eerste bachelorjaar. 

Minister Muyters kwam zelf de eerste certificaten overhandigen in Gent op vrijdag 29 januari 2016. Om de verwezenlijking van deze vernieuwde optie extra in de kijker te zetten.

Voorheen diende een examen afgelegd te worden in Brussel bij de Centrale examencommissie of moets men een cursus volgen in avondonderwijs.

Voorwaarden UGent

Er is een dubbele regelingen voorzien voor studenten binnen de UGent.

Let wel: deze regeling is enkel relevant voor studenten die nog geen bachelordiploma hebben. Immers wordt een bachelordiploma (van gelijk welke richting) gelijkgesteld met het attest bedrijfsbeheer. In dat geval is de voorwaarde ook voldaan bij opstarten.

We maken een onderscheid tussen economische opleidingen en niet-economische opleidingen en tussen trainingsvoorwaarden en coachingsvoorwaarden.

  Economische opleiding Niet-economische opleiding
Trainingsvoorwaarde geslaagd voor het eerste bachelorjaar Geslaagd voor het vak Leer Ondernemen
Coachingsvoorwaarde 

(i) Statuut student-ondernemer

(ii) Verplichte coaching

(i) Statuut student-ondernemer

(ii) Verplichte coaching

Trainingsvoorwaarden

  1. Voor studenten uit de economische opleidingen geldt als algemene voorwaarde dat zij slagen voor verschillende vakken uit het eerste bachelorjaar. Via deze bijlage wordt per economische opleiding nog iets specifieker aangegeven voor welke vakken zij effectief zeker dienen te slagen.
     
  2. Studenten uit niet-economische opleidingen kunnen het vak 'Leer Ondernemen' als keuzevak opnemen in hun bacheloropleiding. Studenten die geen keuzemogelijkheid hebben in de bacheloropleiding kunnen het vak altijd als extra vak opnemen met het oog op het attest. Als ze later vrije keuzeruimte hebben in hun curriculum, dan kunnen ze dat vak daar bovendien ook nog eens voor 3 studiepunten laten meetellen. Om het attest te kunnen bekomen moeten ze slagen voor Leer Ondernemen en voor minstens 60 studiepunten. 
    Meer gedetailleerde info is hier te vinden.

Coahingsvoorwaarden

  1. Cumulatief moeten beide types studenten het statuut van student-ondernemer hebben (kan aan de UGent aangevraagd worden door studenten die binnen het jaar wensen te starten; dus ook zonder onderneming bij de aanvraag). Dat wil zeggen dat om het attest te verwerven deze studenten een concreet plan moeten hebben om een onderneming op te starten.
     
  2. Daarnaast moeten deze studenten bereid zijn zich te laten coachen. Deze coaching per student-ondernemer begroten wij op 1 week per jaar = 40u. Deze coaching bestaat uit geïndividualiseerde coaching bij de business coach van de UGent, het bijwonen van workshops en seminaries, het deelnemen aan wedstrijden en bootcamps, en de dienstverlening aangeboden via de startersportefeuille.

BELANGRIJK: Studenten die het attest willen behalen moeten daarnaast ook nog de syllabus die ter beschikking gesteld wordt door het Agentschap Ondernemen doornemen. De studenten bespreken deze inhoud mondeling tijdens de coaching door Durf Ondernemen.

Controlevoorwaarde

Durf Ondernemen zal per aanvraag nagaan of er aan de voorwaarden van het attest voldaan is, en indien dat zo is, het attest ook uitreiken. Studenten kunnen dit het gehele academiejaar door aanvragen.