Technopreneurship voor iedereen

Inhoud

Doelstellingen

Huidige status

Partners

Doelstellingen

Het project Technopreneurship voor iedereeen heeft verschillende doelstellingen die hieronder apart besproken worden. Het project loopt van oktober 2013 tot oktober 2015.

Invoeren van een technopreneurial vak in de UGent STEM richtingen

Technopreneurial vakken zijn technische vakken waarin studenten hun theorie toepassen, hun technische vaardigheden verbeteren en tegelijkertijd vaardigheden die belangrijk zijn in de ondernemerswereld aanleren. Deze vaardigheden zijn een pluspunt voor alle studenten, ook voor degenen die geen ambitie hebben om een ondernemer te worden. Het gaat bijvoorbeeld over je idee kort en duidelijk leren uitleggen, omgaan met veranderende teams, veranderende omstandigheden, ...

Het succesvolle voorbeeld uit de opleiding burgerlijk ingenieur in de computerwetenschappen zal als voorbeeld gebruikt worden voor andere opleidingen.

In dit project willen we minstens 1 technopreneurial vak in het voorlaatste of in het laatste jaar van de diverse harde STEM-opleidingen in te voeren in de komende twee jaren. Om dit doel te bereiken zullen we de opleidingen individueel benaderen en hen proberen overtuigen om deze weg in te slaan. We denken dat we hen kunnen overtuigen door op voorhand wereldwijd op zoek te gaan naar goede voorbeelden van technopreneurial onderwijs in hun discipline, deze voorbeelden voor te leggen aan de opleidingen, en hen op die manier te motiveren om hun eigen aangepast technopreneurial aanbod te creëren voor hun studenten. 

Dit deel van het project wordt uitgevoerd door Jolien Coenraets, medewerkster bij Durf Ondernemen en project manager voor Technopreneurship voor iedereen. Zij combineert haar technische achtergrond met haar ervaring als onderwijsassistent van het oorspronkelijke technopreneurial vak en haar ervaringen als student-onderneemster.

Ontwikkeling van de ondernemerstest om de ondernemingszin te meten

Om iemands potentie om te ondernemen te kunnen evalueren, moeten eerst een inschatting gemaakt kunnen worden van de competenties die essentieel zijn om succes te hebben als ondernemer. We kijken hierbij naar specifieke persoonseigenschappen die uit onderzoek blijken gerelateerd te zijn aan ondernemerssucces. Dit kunnen onder meer kennis, een vaardigheid, een karaktertrek of een attitude zijn. Deze competenties zijn echter op vandaag niet systematisch in kaart gebracht en vooral moeilijk objectief meetbaar. 

Binnen dit project wordt een Situational Judgment test (SJT) ontwikkeld om de ondernemerscompetenties objectief in kaart te brengen. Een situational judgment test legt de gebruiker verschillende situaties voor, waarbij voor elke situatie een actie moet gekozen worden. Uit de mogelijke acties kan niet direct afgeleid worden wat 'goed' en wat 'slecht' is, SJT's meten competenties op een situationele en indirecte manier. Na het beantwoorden van verschillende situaties kan de test wel objectieve resultaten afleiden uit de antwoorden.

De test wordt ontwikkeld door Frederik Anseel en Cédric Velghe van de Faculteit psychologische en pedagogische wetenschappen aan UGent. Zij hebben reeds enige jaren ervaring in het creeëren van SJT's.

Initiatieven om meer studenten toe te leiden naar de leerlijn Ondernemen

De leerlijn Ondernemen kan in theorie door alle studenten aan de UGent gevolgd worden, maar niet elke richting heeft voldoende keuzemogelijkheden om deze vakken te kunnen volgen. Binnen het project willen we de opleidingscommissies sensibiliseren omtrent dit thema en waar mogelijk het curriculum zodanig aanpassen dat de leerlijn door alle STEM studenten aan de UGent kan gevolgd worden.

Dit houdt ook in dat steeds meer en meer studenten deze vakken zullen volgen. Daarom willen we deze vakken graag (gedeeltelijk) online aanbieden zodat meer studenten de lessen kunnen volgen. De innovaties die nodig zijn om dit mogelijk te maken zullen kaderen binnen verschillende onderwijsinnovatieprojecten die zullen ingediend worden bij de betrokken instanties van UGent. 

Het ontbreekt STEM studenten soms aan de nodige vaardigheden en kennis om de ontwikkelde technologie op de markt te brengen en er een succesvolle business case rond te bouwen. Dit kan verholpen zorden door studenten Handelsingenieur en Handelswetenschappen samen te brengen met de STEM-studenten zodat multi-disciplinaire teams kunnen ontstaan.

Communicatie van initiatieven en resultaten

Er worden verschillende evenementen en informatiesessies gepland om best practices uit te wisselen en resultaten naar buiten te brengen. Alle evenementen zullen onder andere ook aangekondigd worden via deze website.

Huidige status

Partners

Dit project is een samenwerking van Durf Ondernemen, de Faculteit psychologische en pedagogische wetenschappen van UGent en ie-net. Het project wordt gesteund en mogelijk gemaakt door het Agentschap Ondernemen en Vlaanderen in Actie.