Over Durf Ondernemen

Durf ondernemen wil voor de UGent het expertisecentrum voor student-ondernemerschap zijn.

Het doel van Durf Ondernemen is om alle studenten correct te informeren over de voor- en de nadelen van een carrière als ondernemer, om zoveel mogelijk studenten ondernemende competenties te laten verwerven, en om de officiële student-ondernemers optimaal te begeleiden en te ondersteunen bij de uitbouw van hun onderneming.

Durf ondernemen werkt hiervoor samen met diverse stakeholders van binnen en buiten de UGent

  • Lesgevers: voor het aanbieden van een gespecialiseerd onderwijsaanbod, en voor samenwerking met de opleidingen van de UGent.
  • Studenten: het aanbieden van faciliteiten en coaching op maat voor de (toekomstige) student-ondernemers.
  • Maatschappij: door de organisatie van gemeenschappelijke extra-curriculaire activiteiten onder de naam Student Ghentrepreneur, door actief bij te dragen tot de uitbouw van een bloeiend student-ondernemerschapsecosysteem in de stad Gent.