Projecten

Durf Ondernemen - UGent is actief betrokken bij diverse projecten, waarmee het ook indirect zijn visie nastreeft:

Gentrepreneur

Als vervolg op de succesvolle werking van Student Gentrepreneur, wordt in 2016 gekozen voor het verder uitbouwen van de werking naar jonge ondernemers toe. Anders dan in de voorgaande jaren, wordt de doelgroep niet beperkt tot studenten van de originele oprichters van Student Ghentrepreneur (Arteveldehogeschool, HoGent en UGent), maar verruimt het doelpubliek naar alle Gentse studenten hoger onderwijs en zelfs alle Gentse jongeren tussen 18 en 25 jaar.

Met de steun van het Agentschap Innoveren en Ondernemen van de Vlaamse Overheid wordt deze werking gesubsidieerd met EFRO middelen voor de komende 2 jaar en stapt vzw Formaat (koepelorganisatie voor jeugdhuizen) mee in de samenwerking onder promotorschap van de Startersfabriek (stad Gent), om een stevig Gents ecosysteem te bekomen ter structurele ondersteuning van het jonge ondernemerschap in Gent.

Door de verruiming van doelgroep valt het deel 'student' weg in de naam. Tevens wordt Gent voortaan in het Vlaams geschreven, om het lokale karakter van de werking te onderstrepen.

Meer info over het nieuwe project is beschikbaar op de website van Gentrepreneur.

Student Ghentrepreneur

Student Ghentrepreneur is een initiatief ontstaan in Gent in 2011, waarbij 3 Genste hogere onderwijsinstellingen (Arteveldehogeschool, HoGent en UGent), samen met iMinds (nu IMEC) beslisten om de krachten te bundelen en samen hun visie ter ondersteuning van student-ondernemerschap publiek bekend te maken. De eerste samenwerking resulteerde in een eerste gezamelijk evenement in april 2012. Het eerste succes van Student Ghentrepreneur.

Volgend op dit succes werd in oktober 2012 een startevenement georganiseerd om het academiejaar 2012-13 ondernemend op gang te schieten. Op 23 april 2013 ging een tweede slotevenement door. De stad Gent beslist voortaan haar wedstrijd van dé Gentse student-ondernemer aan dit slotevenement te linken en zo de samenwerking nog een extra boost te geven.

Het aantal student-ondernemers kent hierdoor een blijvende groei en enkele partners in Gent (oorspronklelijke partners + Stichting Ondernemen en Onderwijs en Agentschap Ondernemen) verenigen zich verder om de stad duidelijk op de kaart te zetten als hotspot voor student-ondernemen. Met de steun van de Vlaamse overheid wordt via het brugproject 'Student Ghentrepreneur STEMT' ingezet op een jaarwerking, tijdens dewelke een hele reeks evenementen verspreid over het academiejaar worden georganiseerd, zowel voor studenten als voor docenten. 

Het brugproject gaat van start in september 2013 en loopt af eind maart 2016. Het wordt een echt sterk merk en heeft een observeerbare impact op de Gentse studenten, hun docenten, en het Gentse ecosysteem voor ondernemerschap. 

Student Ghentrepreneur wordt ook op Vlaams en federaal niveau opgemerkt. Getuige daarvan zijn de verschillende verwezenlijkingen waarin het Gentse samenwerkingsverband een trekkende rol op zich neemt:

  • Creatie van een ondernemingscentrum binnen de 3 onderwijsinstellingen
  • Statuut student-ondernemer
  • Studentencoöperatie ARTEpreneur
  • Uitreiking van de allereerste attesten bedrijfsbeheer via de onderwijsinstelling, waarvoor Minister Muyters persoonlijk naar Gent kwam.

Voor meer informatie over alle resultaten kan je terecht op www.studentghentpreneur.be.

Als indirect resultaat, levert het lobbywerk vanuit Gent ook een wetswijziging op, ten gunste van het sociaal juridisch statuut van de student-zelfstandige.

Technopreneurship voor iedereen

Met de steun van het Agentschap Ondernemen van de Vlaamse overheid liep tussen oktober 2013 en oktober 2015 het brugproject 'Technopreneurship voor Iedereen' aan de UGent.
Hoofdoelstelling van het project was om ondernemerschapsvakken te implementeren binnen de STEM opleidingen onder de vorm van 'Technopreneurial vakken'.

Gelinkt aan dit project werd de Hunchup tool ontwikkeld, een test om ondernemerszin te meten, die vrij beschikbaar is binnen de Associatie UGent.

Tevens werden voorbeelden van ondernemerschapsonderwijs in STEM bekeken in het buitenland, wat leidde tot participatie in het Design Factory Global Network. Om dit kracht bij te zetten, werd door de RvB van de UGent de vraag om een eigen Design Factory op te starten bevestigd. Sinds oktober 2016 werd gestart met de UGent Design Factory, The Foundry. Deze wordt officieel geopend in september 2017 in Rommelaere. Maar loopt nui reeds test in het Technicum.

Voor meer informatie kan je terecht op de pagina over Technopreneurship voor iedereen.