Statuut Student ondernemer

Het statuut ‘Student ondernemer’ is een bijzonder statuut dat officieel beschikbaar is aan UGent. Studenten die effectief ondernemen kunnen over de nodige studieflexibiliteit beschikken indien nodig voor hun onderneming en kunnen begeleid worden om niet enkel hun studies maar ook hun ondernemersplannen tot een hoger niveau te brengen.

OPGELET: het statuut moet je elk academiejaar opnieuw aanvragen!

Voordelen

 • De student krijgt publiciteitsaandacht waar mogelijk.Durf Ondernemen kijkt actief waar er publiciteitsmogelijkheden zijn en geeft de contactgegevens van de student door. De student kan ook zelf aangeven dat er informatie te verspreiden is, waarna samen een persbericht kan gemaakt worden en verspreid worden via Durf Ondernemen en eventueel ook via UGent. Daarnaast werkt Durf Ondernemen ook actief mee om de zichtbaarheid van de onderneming te vergroten, zowel binnen als buiten UGent (in 2014 konden de student ondernemers bv een stand krijgen op de UGent-stand op de jaarbeurs).
 • De student kan gebruik maken van het Durf Ondernemen kwaliteitslabel, zowel op zijn website, in prints of bij introducties.
 • De student kan gebruik maken van vergaderzalen binnen de UGent. Daarnaast kunnen ook de locaties van iMinds en het Centrum voor Ondernemen gebruikt worden als vergader- en/of werklocatie.
 • De student ontvangt, indien gewenst, intensieve coaching zowel op business vlak, soft skills als connecties.
 • De student heeft de mogelijkheid om van studieflexibiliteit te genieten waar mogelijk, zoals beschreven in het bijzonder statuut (https://www.ugent.be/nl/studeren/flexibel-studeren/bijzonder-statuut).
 • De student geniet van de startersportefeuille, waarin een vooraf vastgelegd budget gespendeerd kan worden aan bepaald advies zoals bv een boekhouder, advocaat of tickets voor evenementen.
 • De student is automatisch lid van de ondernemende studenten.

Voorwaarden

Om het statuut te kunnen krijgen moeten er een aantal voorwaarden voldaan zijn. Deze voorwaarden toetsen af of het wel degelijk om een concreet ondernemersplan gaat. Indien het statuut toegekend wordt geniet de student van een aantal voordelen, maar zijn er ook enkele verplichtingen die noodzakelijk zijn om de student goed te kunnen begeleiden.

 • Indien de onderneming nog niet opgestart is moet een student reeds 60 studiepunten verworven hebben uit een academische opleiding en dit kunnen aantonen.
 • Een student moet minstens voor de helft van de studiepunten die hij in het vorige academiejaar heeft opgenomen geslaag zijn, tenzij het het eerste jaar van inschrijving is.
 • De student moet aan het ondernemen zijn en moet aan één van de volgende criteria voldoen:
  • De student is een reeds opgerichte onderneming aan het leiden.
  • De student heeft een concreet idee en kan een 12-maanden plan van aanpak voorleggen dat oa. een business model canvas bevat. Indien er een nieuw product ontwikkeld wordt moet ook aangetoond worden dat het haalbaar is om dit product te ontwikkelen.
  • De student neemt deel aan een door Durf Ondernemen erkende competitie met zijn of haar onderneming. In dit geval kan het statuut enkel toegekend worden voor de duur van de competitie en indien de student door de eerste selectieronde is. De erkende competities zijn:
   • Start-Academy (vanaf voorronde 2)
   • Battle of talents (vanaf fase 3 als ondernemer, niet als belegger)
   • Durf Ondernemen goes global / Virginia Tech (indien gewonnen)
   • Bizidee (vanaf top 12)
   • Bridee (nog te bepalen)
   • Imperial College Londen business plan competitie (bij vertegenwoordiging van UGent als kandidaat)
 • De aanvraag voor het statuut moet gesteund worden vanuit Durf Ondernemen. Hiervoor is een intake gesprek bij Durf Ondernemen vereist.
 • De onderneming en het idee waarvoor het statuut aangevraagd wordt moeten aan volgende voorwaarden voldoen:
  • Eén van volgende opstartvormen:
   • De onderneming is opgestart als éénmanszaak of vennootschap.
   • De onderneming is opgestart als vzw en voldoet aan volgende voorwaarden:
    • Er moet een herhalend karakter in zitten (geen vzw’s voor eenmalige events of organisaties, …)
    • Er moet werkgelegenheid gecreeërd worden (betaalde werkkrachten, niet enkel vrijwilligers, …).
    • Het mag geen sport-, jeugd- of studentenvereniging zijn.
   • De onderneming is nog niet opgestart maar plan dit te doen binnen bovenstaande beperkingen.
  • Het concept is ethisch verantwoord en is niet illegaal in het land waar de onderneming opereert of plant te opereren.
  • Het concept schaadt het imago van UGent of Durf Ondernemen niet.

Verplichtingen

Studenten die het statuut hebben, hebben ook enkele verplichtingen. Deze verplichtingen willen voornamelijk een goede werking van Durf Ondernemen garanderen.

 • De student is ingeschreven op de maandelijkse nieuwsbrief van Durf Ondernemen.
 • De student komt minstens twee keer per semester langs bij Durf Ondernemen om een status update te geven van de plannen voor de onderneming, de voortgang van de studies te bekijken en bij te sturen waar nodig.
 • De student is verplicht om zo snel mogelijk een workshop Business Model Canvas te volgen, tenzij de student kan aantonen dat dit reeds gekend is.
 • De student is verplicht om deel te nemen aan het slotevent van Student Ghentpreneur (behoudens uitzonderingen) en de noodzakelijke informatie te verstrekken voor de publicaties omtrent dit event.
 • De student is verplicht Durf Ondernemen in te lichten indien er gebruik gemaakt wordt van de voordelen die vasthangen aan dit statuut (zoals locatie gebruiken, examen verplaatsen, ...).

Het statuut aanvragen

Het statuut aanvragen kan via Oasis.