Feed

  Internationaal ondernemen

Stroomlijn uw logistieke activiteiten en verleg grenzen

In dit boekje trachten we een overzicht te geven van een aantal aspecten van de logistiek. We vertrekken vanuit een breed beeld op het logistieke kostenplaatje. Naderhand bespreken we praktische elementen zoals verpakking en magazijnbeheer. Ook verschillende vervoersmodi, met hun typische voor- en nadelen, komen aan bod. We bespreken de gerelateerde transportrisico’s en de manieren om u in te dekken. Verder behandelen we de invloed van de Incoterms op uw prijszetting en uw handelsrisico.


Het exportplan

Met dit boekje streven we ernaar Vlaamse bedrijven meer te bieden dan hulp bij een eerste verkenning van een vreemde markt. We streven ernaar u te begeleiden bij ‘duurzame’ export. Daarbij willen we uw sporadische verkoop naar het buitenland - gebaseerd op toeval en geluk - integreren in een methodiek, die leidt tot succes op lange termijn.


Uw marketingplan in 15 stappen

'Uw marketingplan in vijftien stappen' is een leidraad voor alle ondernemers die een marketingplan willen opstellen en zich afvragen hoe ze dat best aanpakken en op welke vragen ze een antwoord moeten geven.


101 veel gestelde vragen over internationaal ondernemen

Dit boekje geeft antwoord op de 101 meest gestelde vragen over internationaal ondernemen. De inhoud is to-the-point en handig voor elk bedrijf dat zich vragen stelt over exporteren en internationaal ondernemen.


Succesvol op de Franse markt

De eerste stappen in het internationaal ondernemen worden vaak gezet in de buurlanden. Dit boek begeleidt Vlaamse ondernemers in hun verkenningtocht op de Franse markt.


Succesvol op de Duitse markt

De eerste stappen in het internationaal ondernemen worden vaak gezet in de buurlanden. Dit boek begeleidt Vlaamse ondernemers in hun verkenningtocht op de Duitse markt.


Met uw hightech bedrijf de grens over

Deze publicatie vertrekt van de specifieke eigenheden van hightechbedrijven en gaat in op de uitdagingen en opportuniteiten die daaruit voortvloeien. Het wil ondernemers in de kenniseconomie wegwijs maken en op die manier tijd besparen. Het heeft niet tot doelstelling exhaustief te zijn en complete checklijsten aan te bieden. Wel wil het aangeven dat er vele wegen leiden naar Rome. En dat die wegen ongetwijfeld al bewandeld zijn door andere ondernemers…


Internationale bedrijfscommunicatie

Met deze publicatie wil FIT u meegeven hoe u zich op het internationale strijdtoneel kan onderscheiden van andere spelers. Zo leest u hoe u de nodige aandacht kan besteden aan de boodschap die u wenst over te brengen en welke verschillende middelen u daartoe kan inzetten. We laten succesvolle bedrijven aan het woord en bieden u tal van bruikbare tips. Achteraan in het boekje vindt u ook een verklarende woordenlijst en een lijst van interessante websites.