Researchers

Doctoraatstudenten en onderzoekers van UGent kunnen bij DO! terecht voor begeleiding en advies bij de opstart, doorgroei of exit van hun zaak. Dit kan voor een bijberoep tijdens hun activiteiten aan UGent of ter voorbereiding van een eigen zaak als ze UGent verlaten. DO! werkt nauw samen met TechTransfer die spin-offs van UGent begeleidt en adviseert.

Doctoraatstudenten, post-docs of onderzoekers die begeleiding wensen kunnen gewoon deelnemen aan het studenten-traject van DO!

Jouw idee: gelinkt aan je onderzoek of niet

Als je een idee hebt dat gelinkt is aan je onderzoek moet er gekeken worden in welke mate dit is. Maakt je idee gebruik van je onderzoeksresultaten of van technologie die je tijdens je onderzoek ontwikkelde, dan zal de dienst TechTransfer samen met jou bekijken hoe je hier mee kan verder gaan.

Indien je een spin-off start (je bedrijf is inderdaad gelinkt aan intellectual property van UGent) dan kan je begeleiding krijgen van zowel TechTransfer als van DO! Beiden kunnen je helpen om je idee verder uit te bouwen en de nodige partners of financiering te vinden. Waar nodig verwijzen we je door naar de andere partij.

Soms bouwt je idee verder op kennis of ervaring die je opdeed tijdens je onderzoek, maar is er geen intellectual property mee gemoeid. In dat geval kan je bij DO! terecht voor ondersteuning (via het studenten traject). Dat geldt ook als je idee volledig los staat van je onderzoek.

Ondernemen als beursstudent

Als je beursstudent bent en ondernemende plannen hebt dan is het belangrijk na te gaan of dit ook mag volgens de voorwaarden van je beurs. Verschillende beurzen leggen jammer genoeg richtlijnen op die niet stroken met ondernemerschap. UGent is dit samen met de andere Vlaamse en Waalse universiteiten samen met de federale overheid aan het aanpakken.

Ondernemersvaardigheden opdoen

Tijdens je doctoraatsopleiding of onderzoekswerk kan je al een goede basis leggen voor je onderneming door je ondernemersvaardigheden verder uit te bouwen. Je kan verschillende keuzevakken volgen aan UGent, maar er worden ook heel wat intensive programs georganiseerd in binnen- en buitenland. Op de informatiehub vind je een oplijsting van de keuzevakken die je kan volgen aan UGent.

Als je idee gelinkt is aan je onderzoek dan is het gemakkelijk om hier verder aan te werken tijdens deze opleidingen en om feedback te krijgen. Staat je idee los van je onderzoek dan kan je soms toch aan dit idee werken tijdens de opleiding. Dit stem je best af met je promoter en de organisator van de opleiding. Zelfs als het niet mogelijk is om aan je eigen idee te werken dan is het vaak toch nuttig om de opleiding te volgen omdat je zo de vaardigheden opdoet die je daarna zelf kan toepassen op je idee. Als je extra feedback nodig hebt kan je steeds terecht bij DO!

Ook wie nog geen idee heeft kan deze opleidingen volgen en zo de vaardigheden al opbouwen. Werknemers zijn steeds op zoek naar onderzoekers die niet enkel kennis hebben van hun eigen domein maar die ook weten hoe ze dit moeten commercialiseren. En wie weet krijg je later toch nog een eigen idee.