Attest Bedrijfsbeheer

  • Algemeen

Wist je dat je het attest bedrijfsbeheer kon behalen aan UGent?

Wie een zaak wenst op te starten heeft nood aan een attest bedrijfsbeheer.

Na heel wat lobbywerk kan dit attest, sinds begin 2016, behaald worden aan de UGent (en aan de Arteveldehogeschool en HoGent).

Durf Ondernemen ijverde voor een dubbele aanpak aan de UGent. De bedoeling is om alle studenten van de UGent in de mogelijkheid te stellen om het attest bedrijfsbeheer te verwerven na het eerste bachelorjaar. 

Minister Muyters kwam zelf de eerste certificaten overhandigen in Gent op vrijdag 29 januari 2016. Om de verwezenlijking van deze vernieuwde optie extra in de kijker te zetten.

Voorheen diende een examen afgelegd te worden in Brussel bij de Centrale examencommissie of moest men een cursus volgen in avondonderwijs.