Ondernemen als doctoraatstudent met een Baekelandmandaat

  • Algemeen
  • Onderzoekers

Als doctoraatstudent met een Baekelandmandaat ben je tewerkgesteld door het bedrijf of door UGent, met subsidies van Vlaio. 

Bijverdienen via occasionele prestaties

Je mag occasioneel bijverdienen indien dit beperkt is in omvang en als het werk dat je doet in je bijverdienste voldoende verschillende is van wat je doet als onderzoeker. Dit werk kan volledig los staan van je onderzoeksonderwerp (je werkt af en toe in de horeca, doet optredens, verkoopt juwelen of schilderijen, ...) of kan er in beperkte mate mee te maken hebben (je gaat ergens spreken, zetelt in een jury, ...). Er moet voldoende tijd over blijven om je mandaat goed te kunnen uitvoeren. Indien de activiteit gelinkt is aan je onderzoek moet er duidelijkheid zijn over wat je binnen en buiten je loondienst doet en moeten er op voorhand goede afspraken gemaakt worden als er IP bij betrokken is (bijvoorbeeld je onderzoeksresultaten). Indien dit laatste het geval is neemt je contact op met de IP afdeling binnen het bedrijf of met Tech Transfer voor UGent.  

Bijverdienen in bijberoep

Je mag een onderneming oprichten en kan dus opstarten als zelfstandige in bijberoep. Je mag daar ook geld mee bijverdienen bovenop het loon dat je al krijgt van je werkgever. Indien je activiteiten overlappen met je onderzoek moet dit gemeld worden bij de werkgever. Als er IP bij betrokken is (bijvoorbeeld je onderzoeksresultaten) neem je op voorhand contact op met de IP afdeling binnen het bedrijf of met Tech Transfer voor UGent.  

Deeltijds werken

Als je dit wenst kan je je Baekelandmaandat deeltijds aanvragen. Uiteraard moet het bedrijf (= aanvrager) hiermee akkoord gaan. Een deeltijds mandaat laat je toe om naast je doctoraat andere activiteiten uit te voeren, al of niet als werknemer van het bedrijf of UGent.