Ondernemen als doctoraatstudent met een Dehousse beurs

  • Algemeen
  • Onderzoekers

Als doctoraatstudent met een Dehousse beurs ben je werkzaam aan UGent maar ben je geen werknemer van UGent. Er is een overeenkomst tussen jou en UGent en je krijgt een fiscaal vrijgestelde beurs ipv een loon.

Bijverdienen via occasionele prestaties

Je mag occasioneel bijverdienen indien dit beperkt is in omvang en als het werk dat je doet in je bijverdienste volledig los staat van wat je doet als onderzoeker (je werkt af en toe in de horeca, doet optredens, verkoopt juwelen of schilderijen, ...). Dit moet geregistreerd worden op je belastingsaangifte en wordt belast. Je onderzoek mag hier niet onder lijden.

Je mag niet occasioneel bijverdienen met activiteiten die gelinkt zijn aan je onderzoek. Het is onduidelijk of je deze activiteiten mag doen als de uitbetaling gebeurt via facturatie aan UGent (zodat het geld bv in de kas van de vakgroep terecht komt).

Bijverdienen in bijberoep

Je mag niet bijverdienen in bijberoep. Het is onduidelijk of je een vennootschap mag oprichten als je je geen loon uitkeert uit de vennootschap. Het is ook onduidelijk of je geld mag verdienen uit dividenden van een vennootschap die je mee hebt opgericht. Contacteer Durf Ondernemen voor meer informatie.

Deeltijds werken

Je kan niet deeltijds gaan werken.