Ondernemen als doctoraatstudent met een FWO beurs

  • Algemeen
  • Onderzoekers

Als doctoraatstudent met een FWO beurs ben je werkzaam aan UGent maar ben je geen werknemer van UGent. Er is een overeenkomst tussen jou en de overheid en je krijgt een fiscaal vrijgestelde beurs ipv een loon. 

Bijverdienen via occasionele prestaties

Je mag niet occasioneel bijverdienen, niet in verband met je onderzoek, maar ook niet in je vrije tijd, bv door een optreden, door verkoop van kunst, ... Er mag enkel in beperkte mate onderwijsbegeleiding gegeven worden, of er mogen beperkt klinische of administratieve taken uitgevoerd worden. Hier mag geen extra vergoeding voor gebeuren. 

Bijverdienen in bijberoep

Je mag niet bijverdienen in bijberoep. Je kan wel een vennootschap opstarten als onbezoldigd vennoot, maar mag jezelf dus geen loon uitkeren. Het is onduidelijk of je dividenden uit die onderneming kan ontvangen. 

Deeltijds werken

Je kan niet deeltijds gaan werken, tenzij je tijdskrediet opneemt.