Startersportefeuille

Student Ghentrepreneur heeft in 2O15 de startersportefeuille voor haar student-ondernemers gelanceerd. Een virtuele geldbeugel waarmee student-ondernemers professioneel advies van externe deskundigen kunnen aankopen. Pre-starters krijgen automatisch een budget van 500 euro, starters krijgen 1000 euro. Het bedrag kan verhoogd worden in functie van de noden van de onderneming.

Via de startersportefeuille wensen Arteveldehogeschool, HoGent en UGent hun student-ondernemers zo snel mogelijk kennis te laten maken met de (meer)waarde van externe professionele dienstverlening, en de kosten ervan. De bedoeling van de startersportefeuille is om de financiële drempel tot het inwinnen van professionele hulp tijdens de studie weg te nemen. De verwachting is dat de student-ondernemers op die manier de professionele hulp naar waarde zullen leren schatten, en ze er na hun afstuderen verder beroep zullen blijven op doen.